Leergeld 2stromenland

Stichting Leergeld 2stromenland is medio 2010 opgericht en actief in de gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal.

Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen.

Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen.

Voor de gemeente Druten voert leergeld 2stromenland het kindpakket uit.
In de gemeente Beuningen werken klavervierpas en leergeld 2stromenland samen.


Voor de gemeente Druten, vraag nu aan via kindpakket.nl

Voor de gemeente Beuningen: www.klavervierpas.nl