Organisatie

Bestuur

De volgende personen hebben zitting in het bestuur van Stichting Leergeld 2stromenland:

Jan-Hein Hoftijzer, voorzitter
Linda Geevers, secretaris
Frans Coenen, penningmeester
Willemien ten Cate, lid
Vacature, bij voorkeur uit Druten of West Maas en Waal, lid

Vrijwilligers

Stichting Leergeld 2stromenland werkt in haar contacten naar de cliënten met vrijwilligers. Onze vrijwilligers (intermediairs) kunnen zich goed verplaatsen in de persoonlijke situatie van de cliënten en kennen de sociale kaart. Hiervoor worden de intermediairs in staat gesteld om een cursus te volgen. Door op huisbezoek te gaan, maken zij de aanvraag compleet en wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn.