Voorwaarden aanvraag.

Het nieuwe seizoen en schooljaar komt er aan.

Graag wijzen wij u erop dat ieder jaar opnieuw een aanvraag gedaan moet worden bij de Stichting Leergeld. De stichting gaat niet automatisch tot betaling van een nieuw contributiejaar over.

Na uw aanvraag wacht u op de toestemmingsbrief, deze geeft u af bij de betreffende club. Deze zal de factuur naar Leergeld sturen.

Betaal nooit de factuur zelf! Bij betaalde facturen gaan we niet over tot vergoeding.

Ook de factuur voor de ouderbijdrage stuurt u naar Leergeld, Bij goedkeuring zullen wij een deel vergoeden. Zaken zoals Borg, kluishuur, ouderraad e.t.c betalen we niet. Wij laten u per mail weten welk deel de stichting voor u betaald.

Aanvragen voor school- en buitenlandreizen moeten altijd voor aanvang van de reis worden gedaan. Aanvragen na de reisdatum worden niet in behandeling genomen. Ook hier betaald de stichting direct aan de school.

Twijfelt u over een aanvraag, neem gerust even contact met ons op.