ANBI

Stichting gegevens

Leergeld 2stromenland, vestigingsplaats Beuningen.
RSIN/ANBI: 822501983, KvK: 5002 8901
Bankrekening: NL44 RABO 0123 9688 52

Rapportage over 2022: zie het Standaard 640 formulier.

Doelstelling en beleidsplan

De doelstelling van Stichting Leergeld 2stromenland is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput of niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het sociaal maatschappelijk leven.
Het beleid en de werkwijze van de lokale leergeldstichtingen, zoals de onze, is afgeleid van het beleidsplan van de landelijke Leergeld vereniging, aangepast aan de mogelijkheden binnen de gemeenten waarin wij werkzaam zijn.  

Verantwoording

Informatie over de voorgaande jaren kunt u opvragen via info(at)leergeld2stromenland.nl

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Frans Coenen, voorzitter
  • Peter Neef, secretaris/penningmeester
  • Evy van Hemmen
  • Ernie Drissen
Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor de gemaakte kosten. Er is geen personeel in dienst.