Donaties

Uw hulp is hard nodig!

In tijden waarin we steeds meer aanvragen krijgen is elke donatie hartelijk welkom! U kunt op verschillende manieren helpen.

Onze stichting werkt volledig met vrijwilligers. Zo komt uw bijdrage (nagenoeg) volledig ten goede aan de mensen uit de doelgroep.

Hoewel wij sinds 2016 ook gedeeltelijk subsidie van enkele gemeenten ontvangen zijn we voor een groot gedeelte nog steeds afhankelijk van andere inkomstenbronnen. Daarom zijn wij zonder uw steun niet in staat te werken aan de realisatie van onze doelstelling.

Wilt u direct doneren?

Onze stichting is in bezit van het ANBI keurmerk. Uw bijdrage is hierdoor aftrekbaar voor de belasting. Wilt u meer weten over de manieren waarop u ons kunt ondersteunen? Neem dan contact met ons op.
U kunt ook uw bijdrage direct storten op RABOBANK rekeningnummer:
NL44 RABO 0123 9688 52 t.n.v. Leergeld 2stromenland.