Informatie voor ouders

Indien u ouder of verzorger bent van een kind op de basis- of middelbare school en te weinig financiële middelen heeft, waardoor uw kind niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, kan Leergeld 2stromenland wellicht iets voor uw kind betekenen.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Alle ouders die kinderen tot en met 17 jaar hebben en woonachtig zijn in de gemeenten Beuningen, Wijchen, West Maas en Waal of Druten komen in aanmerking voor binnen- of buitenschoolse activiteiten.

Wat kan aangevraagd worden?

Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

  • Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor een schoolreisje of schoolkamp. Aanvragen voor de ouderbijdrage kunnen onder bepaalde voorwaarden ook betaald worden. Soms is er mogelijkheid om een fiets of een computer bij de stichting aan te vragen, als deze op voorraad is, wanneer dit niet binnen de regeling via uw gemeente valt.
  • Sport: Via sport kan een kind sociale vaardigheden ontwikkelen en leren om te gaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub en soms met het aanschaffen van kleding of andere spullen die nodig zijn om te sporten.
  • Cultuur: Ook op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: Overige activiteiten, zoals lid worden van een scoutingclub, behoren tot de mogelijkheden.
Hoe dient u een aanvraag in?

Om een aanvraag in te dienen, kunt u als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze stichting.
Zodra het mogelijk is, zal de coördinator u een bericht sturen over de verdere behandeling van de aanvraag.

Uw gemeente heeft misschien mogelijkheden voor extra voorzieningen waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in uw gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag mee naar de coördinator.

Het bestuur en de coördinator beslissen uiteindelijk of uw aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen een periode van 2 tot 4 weken een helder antwoord te geven.