Organisatie

Organisatie

De kern van Stichting Leergeld 2stromenland wordt gevormd door:

Evy van Hemmen,
Ernie Drissen,
Peter Neef,
Frans Coenen.

Vrijwilligers

Daarnaast werkt de Stichting Leergeld 2stromenland in haar contacten naar de cliënten met meer vrijwilligers. Deze vrijwilligers (intermediairs) kunnen zich goed verplaatsen in de persoonlijke situatie van de cliënten en kennen de sociale kaart. Hiervoor worden de intermediairs in staat gesteld om een cursus te volgen. Door op huisbezoek te gaan, maken zij de aanvraag compleet en wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn.