Aanschaf digitale leermiddelen.

 

Aanschaf digitale leermiddelen

Middelbare scholen stappen steeds vaker over op het gebruik van digitale leermiddelen, zoals tablets. In sommige gevallen worden ouders verplicht om deze kosten te betalen. Dit mag niet. Als tablet verplicht zijn als lesmateriaal, dan komen deze kosten voor rekening van de school. Scholen mogen hooguit een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

Het is wel toegestaan dat scholen voor gratis lesmateriaal een borgregeling opstellen. In de borgregeling kan worden vastgelegd wat er gebeurt bij diefstal en defect van een tablet.