De collecteweek is van 16 t/m 21 april.

Collecte van het Nationaal fonds kinderhulp.

Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten langs de deuren met een collectebus om geld in te zamelen voor Nationaal Fonds Kinderhulp. 

De opbrengst in het gebied van Maas en Waal is grotendeels voor de
stichting Leergeld 2Stromenland!

De leden en leiding van Cadans Synchroonzwemmen uit Beuningen gaan voor ons collecteren. Onze dank is groot!

In 2018 is de collecteweek van maandag 16 t/m zaterdag 21 april. Deze week is toegewezen door het CBF en is opgenomen in het collecterooster.