Kindpakket Druten van start.

De folder die de gemeente Druten vanaf deze week verspreidt om het kindpakket bekender te maken

De folder die de gemeente Druten vanaf deze week verspreidt om het kindpakket bekender te maken. 

Sportcontributie, fiets of laptop
voor Drutens minimakind

DRUTEN Drutense kinderen in gezinnen met zeer lage inkomens kunnen vanaf deze week een beroep doen op een extraatje vanuit de gemeente. Via de stichting Leergeld zullen zaken als sportcontributies, laptops, fietsen en schoolreisjes vergoed worden. Zo moet worden voorkomen dat kinderen om financiële redenen afhaken.

De inhoud van de Drutense folder

De inhoud van de Drutense folder.

Druten gaat de komende tijd massaal folders verspreiden, om het ‘kindpakket’ – zoals het officieel heet – te promoten. De gedrukte informatie komt onder andere bij basisscholen, middelbare scholen, huisartsen en de bibliotheek te liggen. Huis-aan-huisverspreiding acht Druten te duur, flyeren tijdens grote publieksevenementen – zoals deze donderdag de Dag van Druten – niet effectief. ,,We merken dat juist de doelgroep die folders niet aanneemt”, zegt Jan Hein Hoftijzer van de Stichting Leergeld, die de uitvoering van het Drutense kindpakket op zich neemt. ,,Er is nog steeds bij nogal wat mensen schaamte, om voor hulp aan te kloppen.” Hij wil wel pogen via schooldirecteuren de hulpmogelijkheid aan te kaarten tijdens ouderavonden.

Druten schat in dat zo’n 340 kinderen gebruik van de regelingen zouden kunnen maken. Afgelopen jaar deden dat er 80 en dat aantal wil de gemeente nu met de foldercampagne en de extra mogelijkheden verdubbelen. In aanmerking komen 4- tot 18-jarige kinderen uit gezinnen, die maandelijks maximaal 1.124 euro binnen een eenoudergezin of 1.606 euro binnen een twee-oudergezin te besteden hebben. Stichting Leergeld zal na financiële controles sport- of cultuurcontributie, fietst of laptop vergoeden; er wordt nooit contant geld uitgekeerd. De contributies mogen maximaal 225 euro per kind per jaar bedragen; voor een fiets of laptop wordt een gebruikersovereenkomst voor vijf jaar ondertekend. Hoftijzer: ,,Om te voorkomen dat een computer, laptop of fiets na een week alweer op marktplaats staat. We gaan zorgvuldig met de verzoeken om, het blijft gemeenschapsgeld.”

Turks of Marokkaans

De folder die Druten over de extra ondersteuning voor kinderen in arme gezinnen verspreidt, kent alleen een Nederlandse versie. De gemeente wil niet aan een folder met Turkse of Marokkaanse tekst, terwijl in die kringen vermoedelijk veel ‘klandizie’ te vinden is. ,,Dat doen we bewust”, zegt wethouder Sjef van Elk. ,,De gemeente maakt nooit brochures in een andere taal dan het Nederlands.” De gedachte erachter is dat inwoners met een migratie-achtergrond gestimuleerd moet worden de Nederlandse taal machtig te worden. Van Elk denkt niet dat hierdoor met dit project mogelijkheden blijven liggen om kansarme kinderen te bereiken. Volgens Stichting Leergeld is ruim de helft van de hulpaanvragen bij gezinnen die Nederlands niet als eerste taal hebben.

Bron: de Gelderlander 2-8-2017