Nieuw bij Leergeld: online bijleren met WRTS

Nieuw bij Leergeld: online bijleren met WRTS
 
Met oefenplatform WRTS kan elke middelbare scholier de lesstof naast de lesboeken online oefenen, voor extra uitleg en ondersteuning. Dit door middel van woordjes leren, oefenvragen, oefentoetsen, uitlegvideo’s, vragen stellen en samenvattingen. Zo bereiden leerlingen zich zo efficiënt en effectief mogelijk voor op schooltoetsen. De aangeboden vakken zijn Nederlands, wiskunde, Engels, biologie, natuurkunde, economie en Frans voor verschillende leerniveaus.

Mogelijk gemaakt door het Bart en Marian fonds

U kunt het Bart en Marian fonds steunen door een gift te geven op:
NL44 RABO 0123 9688 52 T.n.v. Stichting Leergeld 2Stromenland.
O.v.v. Bart en Marian.