Ouderbijdrage is altijd vrijwillig

 

Ouderbijdrage is altijd vrijwillig

De regels voor de ouderbijdrage zijn helder: elke bijdrage die aan ouders gevraagd wordt is vrijwillig. Daarnaast is het zo dat de vrijwillige aard duidelijk moet zijn voor ouders. Vrijwilligheid veronderstelt dat je daar als ouder een keuze in mag maken. Het heeft niets te maken met de vraag of je het wel of niet kunt betalen.

Soms gevolgen, maar niet altijd

U mag als ouder een verzoek om een bijdrage dus altijd weigeren. Dit kan echter wel consequenties hebben. Als het gaat om onderdelen die niet verplicht zijn kan uw kind worden uitgesloten van dat onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan een schooluitje of de viering van Sinterklaas. Schoolactiviteiten die wel verplicht zijn en in de schoolgids bij het voorgeschreven lesprogramma staan kunnen door uw kind onbelemmerd gevolgd worden. Het maakt dan niet uit of de bijdrage dan wel of niet wordt betaald.

U kunt een aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld 2stromenland voor bv. een schooluitje, schoolspullen als rugtas, schriften etc.