Recordaantal kinderen 2017

In 2017 heeft Leergeld Nederland een  recordaantal kinderen in armoede bereikt! Met steun van Leergeld konden ruim 103.000 kinderen uit gezinnen met een krappe beurs onbezorgd meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Een stijging van 27 procent ten opzichte van 2016! Een geweldig resultaat van de inzet van de 99 lokale Leergeld stichtingen, die in 2017 actief waren in 68 procent van de Nederlandse gemeenten. De keerzijde van de medaille is dat er nog steeds zo veel kinderen in armoede opgroeien. Leergeld Nederland blijft zich daarom de komende jaren inzetten voor kinderen in armoede, samen met onze partners binnen Kansen voor alle kinderen: Jeugdsportfonds en JeugdcultuurfondsNationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job! Immers: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!