Uw kind naar het MBO.

Uw kind gaat binnenkort naar het MBO, dit brengt nogal wat kosten met zich mee. Denk hierbij aan collegegeld, boeken en andere leermiddelen.
Vorig jaar is door de minister een noodfonds in het leven geroepen voor leerplichtige MBO leerlingen.
Ouders die de benodigde leermiddelen niet kunnen bekostigen dienen dit ten alle tijden aan de MBO school te melden. De stichting Leergeld 2stromenland heeft afspraken met diverse MBO scholen.
Dit is alleen voor leerplichtige leerlingen.