Wijchen

Kindregeling

Bent u inwoner van de gemeente Wijchen en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kindregeling. De kindregeling maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

Wat kan uw kind krijgen?
Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bestaat er voor uw kind(eren) recht op een geldbedrag, zwemles en een computer. Met een computer bedoelen wij een PC, laptop of tablet.

Geldbedrag
Voor kinderen tot 6 jaar kunt u jaarlijks € 100,00 krijgen. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar kunt
u € 300,00 krijgen. Voor kinderen van 12 jaar tot 18 jaar is het bedrag € 450,00. Als wij besluiten dat u het geldbedrag krijgt, dan betalen wij daarvan 75% aan u uit.
U moet het geldbedrag gebruiken voor uw kind.

• U mag het geld uitgeven aan de volgende kosten.
• Lidmaatschap van een hobby-, sport-, spel-, kunst- of muziekvereniging.
• Cursussen voor hobby, sport, spel, kunst of muziek.
• Kosten voor (sport)kleding en instrumenten die voor een cursus of lidmaatschap nodig zijn.
• Kosten van een peuterspeelzaal of peuterzwemmen.
• Abonnement op naam van uw kind voor de bioscoop, speeltuin, dierentuin, pretpark of museum.
• Eenmalige schoolkosten zoals een fiets en schooltas.

Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het filmpje met stap voor stap de uitleg!